سیستم های کنترل آلودگی خودرو وظیفه نظارت و اندازه گیری آلاینده های خروجی از سیستم اگزوز خودرو را دارند (مانند Nox و PM). امروزه این سیستم ها از امکانات نظارت آنلاین برخوردار هستند که به مشتریان امکان می دهد در صورت بروز هرگونه مشکلی فوراً از آخرین وضعیت آلودگی خودرو مطلع شده و هشدار مربوطه را دریافت کنند.

HIOTSioTest