2018/01/12

کارگاه آموزشی اندازه گیری آلاینده های خاص کربن سیاه و ترکیبات آلی فرار بوسیله آتلومیتر و نمونه برداری غیرفعال

اندازه گیری آلاینده های خاص کربن سیاه و ترکیبات آلی فرار بوسیله آتلومیتر و نمونه برداری غیرفعال   سه شنبه- سوم بهمن 1396 هزینه برای دانشجویان […]
2018/01/12

کارگاه آموزشی تخصصی در تکنولوژی های فیلتر دوده سازگار با شرایط ایران و جدید ترین راهکارها برای مقابله با انتشار ذرات معلق

کارگاه آموزشی تخصصی در تکنولوژی های فیلتر دوده سازگار با شرایط ایران و جدید ترین راهکارها برای مقابله با انتشار ذرات معلق سوم بهمن ماه 1396 […]
2018/01/12

ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

“ششمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا، بهمن ۹۶” در تاریخ 3 و 4 بهمن 1396 توسط انجمن علمی هوای پاک ایران ، شرکت کنترل کیفیت […]