2018/01/12

ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

“ششمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا، بهمن ۹۶” در تاریخ 3 و 4 بهمن 1396 توسط انجمن علمی هوای پاک ایران ، شرکت کنترل کیفیت […]
2016/09/12

رویداد بین المللی “تهران، شهر بدون دوده”

دانشگاه صنعتی شریف کارگاه بین المللی “تهران، شهر بدون دوده” را با هدف حمایت از کاهش آلایندگی کربن سیاه (دوده) در هوای شهرها و با حضور […]
2016/01/30

نهمین کنفرانس بین المللی موتورهای احتراق داخلی و نفت

نهمین کنفرانس بین المللی موتورهای احتراق داخلی و نفت توسط انجمن موتور ایران و با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و همچنین دانشگاه ها ، مراکز تحقیقاتی […]
2016/01/28

چهارمین همایش ملی «مدیریت آلودگی هوا و صدا»

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا (AQM2016) به همت شهرداری تهران (شرکت کنترل کیفیت هوا (AQCC)، و دانشگاه صنعتی شریف (گروه مهندسی مکانیک ، […]
2016/01/25

سومین همایش ملی «مدیریت آلودگی هوا و صدا»

سومین کنفرانس ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا (AQM2016) به همت شهرداری تهران (شرکت کنترل کیفیت هوا (AQCC)، و دانشگاه صنعتی شریف (گروه مهندسی مکانیک ، […]